Privacy Policy

Privacybeleid van hackerscollectief.nl

Laatst bijgewerkt: [28-06-2023]

Bij hackerscollectief.nl hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en gebruikers. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, beschermen en delen, en welke keuzes je hebt met betrekking tot deze gegevens.

 1. Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijk identificeerbare informatie: Bij het bezoeken of gebruiken van onze website vragen we je mogelijk om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres, contactgegevens of andere informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt.

1.2 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: We kunnen automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen wanneer je onze website bezoekt, zoals je IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren en de datum en tijd van je bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om trends te analyseren, de website te beheren en demografische gegevens te verzamelen voor geaggregeerd gebruik.

 1. Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Persoonlijk identificeerbare informatie: We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om te reageren op je vragen, je de gevraagde informatie te verstrekken en onze diensten te leveren. We kunnen je gegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen met betrekking tot belangrijke updates, wijzigingen in ons privacybeleid of andere juridische aankondigingen.

2.2 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: De niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om onze website te verbeteren, trends te analyseren en demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik.

 1. Bescherming van informatie

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen, maar we kunnen geen absolute beveiliging garanderen.

 1. Openbaarmaking aan derden

We zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins overdragen aan derden, tenzij we je toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen echter niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met externe partijen voor statistische analyse, advertenties of andere zakelijke doeleinden.

 1. Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder dit privacybeleid vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites en moedigen je aan om het privacybeleid van elke website die je bezoekt te lezen.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst

 

Ethiek en Juridische Verklaring voor de Website:

Wij, de exploitanten van deze website, erkennen het belang van ethisch hacken en legale cybersecurity-praktijken als middelen om de veiligheid en integriteit van informatiesystemen en digitale omgevingen te waarborgen. Deze verklaring heeft tot doel ons standpunt ten aanzien van ethisch en verantwoordelijk hacken duidelijk te maken en tegelijkertijd te benadrukken dat elke vorm van onethische of illegale activiteiten niet wordt getolereerd.

 1. Ethisch hacken en legale cybersecurity-praktijken: Wij staan achter ethisch hacken en de bevordering van legitieme cybersecurity-activiteiten. Wij erkennen dat de rol van ethische hackers en cybersecurity-professionals essentieel is om kwetsbaarheden in informatiesystemen te identificeren en te verhelpen, zodat ze beter beschermd zijn tegen kwaadwillende aanvallen. Het ondersteunen van deze activiteiten is een cruciaal aspect van onze missie.
 2. Verantwoordelijkheid en integriteit: Wij verbinden ons ertoe om onze diensten en informatie op een verantwoorde en integere manier aan te bieden. Onze gebruikers kunnen erop vertrouwen dat we de hoogste normen hanteren bij het beschermen van hun privacy, gegevens en digitale veiligheid. We zullen actief samenwerken met de relevante autoriteiten om elke vorm van cybercriminaliteit aan te pakken.
 3. Verbod op onethische en illegale activiteiten: Wij staan expliciet geen enkele vorm van onethische of illegale activiteiten toe op onze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ongeautoriseerde toegang tot computersystemen, verspreiding van malware, phishing-pogingen, denial-of-service (DoS) aanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit. Dergelijke activiteiten worden streng veroordeeld en kunnen leiden tot juridische stappen tegen de verantwoordelijke partij(en).
 4. Meldplicht en verantwoording: We moedigen gebruikers aan om eventuele beveiligingslekken of kwetsbaarheden die zij ontdekken op onze website of gelinkte systemen, verantwoordelijk te melden. We zullen samenwerken met melders om eventuele problemen snel en doeltreffend op te lossen. Het misbruiken van beveiligingslekken zonder voorafgaande toestemming wordt echter als een onethische en illegale daad beschouwd.
 5. Samenwerking met wetshandhavingsinstanties: In het geval van vermoedelijke onethische of illegale activiteiten zullen we nauw samenwerken met wetshandhavingsinstanties en alle relevante informatie verstrekken om dergelijke activiteiten te onderzoeken en te vervolgen.

Door onze website te gebruiken, stemmen alle gebruikers in met deze ethiek en juridische verklaring en verbinden zij zich ertoe zich te houden aan de genoemde principes en normen. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen, waarbij eventuele herzieningen hier worden gepubliceerd.