Wat is een CISO? Chief information security officer

“CISO” staat voor Chief Information Security Officer. Een CISO is een hooggeplaatste functionaris binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het beheren en toezicht houden op de algehele informatiebeveiligingsstrategie en -praktijken. Ze spelen een cruciale rol bij het beschermen van de digitale middelen, gegevens en systemen van de organisatie tegen verschillende cyberdreigingen en -aanvallen.

Enkele belangrijke verantwoordelijkheden van een CISO zijn:

 1. Ontwikkeling van beveiligingsstrategie: De CISO is verantwoordelijk voor het creëren en implementeren van een uitgebreide informatiebeveiligingsstrategie die aansluit bij de zakelijke doelstellingen en het risicotolerantieniveau van de organisatie.
 2. Risicobeheer: Ze beoordelen en beheren de cybersecurity-risico’s van de organisatie, identificeren kwetsbaarheden en potentiĂ«le bedreigingen, en nemen passende maatregelen om die risico’s te beperken.
 3. Beveiligingsactiviteiten: CISO’s houden toezicht op dagelijkse beveiligingsactiviteiten, waaronder het monitoren van beveiligingsincidenten, het reageren op inbreuken en het zorgen dat er geschikte procedures voor incidentrespons zijn.
 4. Beveiligingsbeleid en -procedures: Ze ontwikkelen en handhaven beveiligingsbeleid, normen en procedures die het gedrag en de acties van medewerkers sturen met betrekking tot informatiebeveiliging.
 5. Training in bewustwording van beveiliging: CISO’s zorgen ervoor dat medewerkers en belanghebbenden worden geĂŻnformeerd over de beste beveiligingspraktijken en begrijpen welke rol ze spelen in het handhaven van een veilige omgeving.
 6. Naleving: Ze zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan relevante wetten inzake gegevensbescherming, branchevoorschriften en beveiligingsnormen.
 7. Leveranciersbeheer: CISO’s beoordelen de beveiligingsmaatregelen van externe leveranciers en partners om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de beveiligingsnormen van de organisatie.
 8. Beveiligingsarchitectuur: Ze werken aan het ontwerpen en implementeren van veilige systemen en netwerken, waarbij ze rekening houden met factoren zoals versleuteling, authenticatie en toegangscontroles.
 9. Incidentrespons: In geval van een beveiligingsinbreuk of incident leidt de CISO het incidentrespons-team om het incident in te dammen, te onderzoeken en te herstellen.
 10. Beveiligingsbegroting: Ze verdelen middelen en budget voor beveiligingsinitiatieven, technologie-investeringen en training van personeel.

Gezien het toenemende belang van cybersecurity in het huidige digitale landschap, is de rol van een CISO cruciaal voor het behoud van de reputatie van een organisatie, het beschermen van gevoelige informatie en het waarborgen van de continuĂŻteit van de bedrijfsvoering.

 

Met welke programma’s werkt een ciso ?

Een Chief Information Security Officer (CISO) werkt met een breed scala aan programma’s en tools om de informatiebeveiliging van een organisatie te beheren, monitoren en verbeteren. De exacte set van tools kan variĂ«ren afhankelijk van de organisatie, de branche en de specifieke behoeften. Hier zijn enkele van de programma’s en tools die een CISO vaak kan gebruiken:

 1. Security Information and Event Management (SIEM) Tools: Deze tools helpen bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van beveiligingsinformatie en gebeurtenissen van verschillende bronnen in realtime. Voorbeelden zijn Splunk, IBM QRadar, LogRhythm en McAfee Enterprise Security Manager.
 2. Vulnerability Management Tools: Deze tools identificeren en beheren kwetsbaarheden in systemen en applicaties. Voorbeelden zijn Qualys, Tenable.io, Rapid7 Nexpose en OpenVAS.
 3. Intrusion Detection and Prevention Systems (IDS/IPS): Deze systemen detecteren en voorkomen ongeautoriseerde toegang en aanvallen op het netwerk. Voorbeelden zijn Snort, Suricata en Cisco Firepower.
 4. Endpoint Protection Platforms (EPP): Deze tools bieden bescherming tegen malware, ransomware en andere bedreigingen op individuele apparaten. Voorbeelden zijn Symantec Endpoint Protection, McAfee Endpoint Security, en CrowdStrike Falcon.
 5. Data Loss Prevention (DLP) Tools: DLP-tools helpen bij het voorkomen van ongeautoriseerde overdracht of lekken van gevoelige gegevens. Voorbeelden zijn Symantec DLP, McAfee Total Protection for DLP, en Forcepoint DLP.
 6. Identity and Access Management (IAM) Platforms: Deze platforms beheren de toegangsrechten van gebruikers tot systemen en gegevens. Voorbeelden zijn Okta, Microsoft Azure Active Directory, en OneLogin.
 7. Encryption Tools: Deze tools bieden encryptie voor gegevens op rust en in beweging om vertrouwelijkheid te waarborgen. Voorbeelden zijn VeraCrypt, BitLocker, en OpenSSL.
 8. Security Awareness Training Platforms: Deze platforms bieden training en bewustwording voor medewerkers om hen te helpen beveiligingsrisico’s te begrijpen en te verminderen. Voorbeelden zijn KnowBe4, Proofpoint Security Awareness, en SANS Security Awareness.
 9. Incident Response Platforms: Deze tools helpen bij het coördineren van de reactie op beveiligingsincidenten, het volgen van voortgang en het vastleggen van lessen die uit incidenten zijn geleerd. Voorbeelden zijn IBM Resilient, Splunk Phantom, en Palo Alto Networks Cortex XSOAR.
 10. Network Security Tools: Naast IDS/IPS kunnen CISO’s gebruikmaken van andere tools zoals firewalls, web application firewalls (WAF), en secure web gateways (SWG) om het netwerkverkeer te beveiligen.
 11. Compliance and Risk Management Tools: Deze tools helpen bij het beoordelen van de naleving van regelgeving en het beheer van risico’s. Voorbeelden zijn RSA Archer, MetricStream, en ComplianceForge.

Het is belangrijk op te merken dat CISO’s niet alleen vertrouwen op technologie, maar ook nauw samenwerken met andere afdelingen en processen om een algehele effectieve beveiligingsstrategie te implementeren en te onderhouden.

hoe ziet het dagschema van een ciso eruit

Het dagschema van een Chief Information Security Officer (CISO) kan sterk variëren afhankelijk van de specifieke organisatie, de lopende projecten en de aard van de beveiligingsuitdagingen waarmee ze te maken hebben. Hier is een algemene schets van hoe het dagschema van een CISO eruit zou kunnen zien:

Ochtend:

 1. 7:00 – 8:00 uur: De dag begint met het doornemen van e-mails en communicatie om op de hoogte te blijven van eventuele dringende beveiligingskwesties die ’s nachts zijn opgekomen.
 2. 8:00 – 9:00 uur: Overleg met het beveiligingsteam om de status van lopende projecten en incidenten te bespreken. Eventuele nieuwe ontwikkelingen of dringende kwesties worden aangepakt.
 3. 9:00 – 10:00 uur: Vergadering met IT-management en andere afdelingshoofden om beveiligingsstrategieĂ«n te bespreken en te coördineren met de bredere bedrijfsdoelen.

Late ochtend:

 1. 10:00 – 11:00 uur: Beoordeling van beveiligingsrapporten en -statistieken om trends en mogelijke risico’s te identificeren. Mogelijk wordt een analyse gemaakt van recente beveiligingsincidenten of verdachte activiteiten.
 2. 11:00 – 12:00 uur: Overleg met externe beveiligingspartners, zoals leveranciers of consultants, om nieuwe technologieĂ«n, dreigingen of best practices te bespreken.

Middag:

 1. 12:00 – 13:00 uur: Lunchpauze en een kans om te ontspannen voordat de middagactiviteiten beginnen.
 2. 13:00 – 14:00 uur: Bijwonen van een strategische vergadering met het managementteam om de beveiligingsstrategie af te stemmen op de bredere bedrijfsdoelen en -prioriteiten.
 3. 14:00 – 15:00 uur: Beoordeling van de voortgang van lopende beveiligingsprojecten, zoals de implementatie van nieuwe beveiligingstools, audits of compliance-inspanningen.
 4. 15:00 – 16:00 uur: Tijd toewijzen aan personeelsbeheer, waaronder prestatiebeoordelingen, loopbaangesprekken en het bespreken van trainingsbehoeften.

Late middag:

 1. 16:00 – 17:00 uur: Voorbereiden van presentaties, rapporten of updates voor hoger management of raad van bestuur over de staat van de informatiebeveiliging en lopende initiatieven.
 2. 17:00 – 18:00 uur: Reflecteren op de dag, doornemen van openstaande taken en ervoor zorgen dat alle urgente zaken zijn aangepakt.

Avond:

 1. 18:00 – 19:00 uur: Laatste e-mails en communicatie doornemen, eventueel reageren op dringende verzoeken.
 2. 19:00 uur en later: Naar huis gaan, de tijd nemen om te ontspannen, en mogelijke dringende oproepen of meldingen bijhouden, afhankelijk van de aard van de rol en de organisatie.

Het dagschema van een CISO kan flexibel zijn en kan vaak worden onderbroken door onverwachte beveiligingsincidenten of urgente vergaderingen. Het vereist een balans tussen strategische planning, operationele uitvoering en personeelsbeheer, en de CISO moet voortdurend afgestemd blijven op de nieuwste beveiligingstrends en -uitdagingen.

Interview met een CISO

Interviewer: Hallo, bedankt voor je komst. Vertel me eens over je ervaring in de informatiebeveiliging.

 

CISO: Ik werk al 15 jaar in de informatiebeveiliging, en heb in die tijd verschillende rollen bekleed, van beveiligingsonderzoeker tot beveiligingsmanager. Ik heb ervaring met een breed scala aan beveiligingspraktijken, waaronder risicobeheer, beveiligingsarchitectuur, beveiligingsexploitatie en beveiligingsonderzoek.

 

Interviewer: Wat is je belangrijkste prioriteit als CISO?

 

CISO: Mijn belangrijkste prioriteit is om de informatiebeveiliging van onze organisatie te waarborgen. Ik wil ervoor zorgen dat onze gegevens veilig zijn en dat onze systemen beschermd zijn tegen aanvallen. Ik wil ook ervoor zorgen dat onze werknemers op de hoogte zijn van de informatiebeveiligingrisico’s en dat ze weten hoe ze zichzelf en onze organisatie kunnen beschermen.

 

Interviewer: Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee je als CISO wordt geconfronteerd?

 

CISO: Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee ik als CISO wordt geconfronteerd, is het voortdurende evolueren van het dreigingslandschap. Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend nieuwe methoden om organisaties aan te vallen, en het is belangrijk om bij te blijven met de laatste trends en dreigingen. Een andere uitdaging is het verkrijgen van de steun van het managementteam voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging wordt vaak gezien als een kostenpost, en het is belangrijk om het managementteam ervan te overtuigen dat informatiebeveiliging een investering is in de toekomst van de organisatie.

 

Interviewer: Wat zijn enkele van de belangrijkste succesfactoren voor informatiebeveiliging?

 

CISO: Enkele van de belangrijkste succesfactoren voor informatiebeveiliging zijn:

 

Een sterke cultuur van informatiebeveiliging binnen de organisatie.

Een goed gedefinieerd en geĂŻmplementeerd informatiebeveiligingsprogramma.

Gecertificeerde en ervaren beveiligingsprofessionals.

Een goede relatie met de toezichthouders.

Een goed plan voor incidentbeheer.

Interviewer: Wat is je advies voor mensen die een carrière in informatiebeveiliging willen opbouwen?

 

CISO: Mijn advies voor mensen die een carrière in informatiebeveiliging willen opbouwen, is om een ​​diploma in informatiebeveiliging of een aanverwante discipline te behalen. Ze moeten ook ervaring opdoen in de informatiebeveiligingspraktijk, bijvoorbeeld door te werken als beveiligingsonderzoeker, beveiligingsmanager of beveiligingsarchitect. Ten slotte moeten ze zich blijven ontwikkelen en bijhouden van de laatste trends en bedreigingen in de informatiebeveiliging.

 

Interviewer: Bedankt voor je tijd.

 

CISO: Graag gedaan.

 

Salaris

Het salaris van een CISO varieert afhankelijk van de grootte van de organisatie, de ervaring van de CISO en de regio waarin de CISO werkt. Volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics verdient een CISO in de Verenigde Staten gemiddeld $ 159.090 per jaar. In Nederland ligt het gemiddelde salaris van een CISO rond de € 120.000 per jaar.

gerelateerde onderwerpen:  ciso kleding ciso vacature ciso gemeente ciso salaris ciso opleiding ciso security ciso taken ciso boete