Vacature cyber security

vacature cyber security

Vacature Cyber Security: Bescherm Nederland tegen digitale dreigingen!

Ben jij een gedreven IT-professional met een passie voor veiligheid? Wil je een verschil maken in de bescherming van Nederland tegen cyberaanvallen? Dan is een carrière in cyber security wellicht iets voor jou!

De vraag naar cyber security professionals is enorm. De digitale wereld wordt steeds complexer en cybercriminelen worden steeds inventiever. Organisaties in alle sectoren, van de overheid tot het bedrijfsleven, zoeken voortdurend naar getalenteerde professionals om hun digitale infrastructuur te beveiligen.

Wat houdt een functie in cyber security in?

Als cyber security professional ben je verantwoordelijk voor het beveiligen van computersystemen, netwerken en data tegen cyberaanvallen. Je taken kunnen bestaan uit:

 • Het uitvoeren van risicobeoordelingen om kwetsbaarheden in systemen te identificeren
 • Het ontwikkelen en implementeren van beveiligingsmaatregelen
 • Het monitoren van systemen en netwerken voor verdachte activiteiten
 • Het reageren op cyberincidenten
 • Het adviseren van management over cyber security-gerelateerde zaken

Welke vaardigheden heb je nodig?

Om succesvol te zijn in cyber security, heb je een aantal technische vaardigheden nodig, zoals:

 • Kennis van netwerken en besturingssystemen
 • Ervaring met beveiligingstechnologieën
 • Analytische vaardigheden
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden

Een carrière met toekomstperspectief

Een carrière in cyber security biedt veel kansen. De vraag naar professionals is groot en er zijn veel verschillende functies beschikbaar. Je kunt werken in de private sector, bij de overheid of bij een non-profit organisatie.

Ben je klaar voor de uitdaging?

Ben je klaar om een verschil te maken in de bescherming van Nederland tegen cyberaanvallen? Bekijk dan de verschi

50 voorbeelden van banen in cybersecurity, elk met een beknopte uitleg over eventuele Ethical Hacker vacatures.

 1. Ethical Hacker/Penetration Tester: Identificeert kwetsbaarheden in systemen en netwerken door gecontroleerde aanvallen uit te voeren om de beveiliging te testen.
 2. Security Analyst: Analyseert en interpreteert beveiligingsgegevens om bedreigingen en inbreuken op te sporen en te bestrijden.
 3. Security Consultant: Adviseert organisaties over beveiligingsmaatregelen en ontwerpt aangepaste oplossingen voor hun behoeften.
 4. Incident Responder: Reageert op beveiligingsincidenten, onderzoekt de oorzaak en coördineert herstelactiviteiten.
 5. Security Engineer: Ontwerpt, implementeert en onderhoudt beveiligingsinfrastructuur en -oplossingen.
 6. Cryptographer: Ontwikkelt en analyseert cryptografische technologieën en protocollen om gegevensbeveiliging te waarborgen.
 7. Security Architect: Ontwerpt en beheert beveiligingsarchitecturen voor complexe systemen en netwerken.
 8. Malware Analyst: Analyseert kwaadaardige software om de werking ervan te begrijpen en tegenmaatregelen te ontwikkelen.
 9. Forensic Analyst: Onderzoekt digitale sporen om bewijsmateriaal te verzamelen bij cybercriminaliteit en inbreuken.
 10. Security Auditor: Voert beoordelingen uit van organisatorische beveiligingspraktijken en zorgt ervoor dat ze voldoen aan normen en regelgeving.
 11. Security Trainer/Instructor: Geeft training aan medewerkers en teams over best practices op het gebied van cybersecurity.
 12. Network Security Engineer: Beheert en beschermt netwerkinfrastructuren tegen cyberaanvallen.
 13. Application Security Specialist: Beveiligt softwaretoepassingen tegen kwetsbaarheden en aanvallen.
 14. Security Operations Center (SOC) Analyst: Bewaakt en reageert op beveiligingsgebeurtenissen in real-time vanuit een SOC.
 15. Identity and Access Management (IAM) Specialist: Beheert de toegang tot systemen en gegevens om de juiste autorisaties te waarborgen.
 16. Chief Information Security Officer (CISO): Verantwoordelijk voor het beheer van de algehele beveiligingsstrategie van een organisatie.
 17. Security Compliance Manager: Zorgt ervoor dat een organisatie voldoet aan wettelijke en industriële beveiligingsvoorschriften.
 18. Security Researcher: Voert diepgaand onderzoek uit naar nieuwe dreigingen, kwetsbaarheden en beveiligingstechnologieën.
 19. IoT Security Specialist: Beveiligt Internet of Things (IoT)-apparaten en -netwerken tegen cyberaanvallen.
 20. Cloud Security Engineer: Beveiligt cloudgebaseerde infrastructuren en gegevens tegen inbreuken.
 21. Wireless Security Engineer: Beveiligt draadloze netwerken en voorkomt ongeoorloofde toegang.
 22. Social Engineering Specialist: Identificeert en mitigeert risico’s die voortvloeien uit menselijke zwakheden, zoals phishing en manipulatie.
 23. Vulnerability Researcher: Ontdekt nieuwe beveiligingslekken en kwetsbaarheden in software en systemen.
 24. Security Data Scientist: Gebruikt gegevensanalyse om beveiligingsdreigingen te identificeren en voorspellen.
 25. Security Product Manager: Ontwikkelt en beheert beveiligingsproducten en -diensten.
 26. Blockchain Security Specialist: Beveiligt blockchain-technologieën tegen aanvallen en fraude.
 27. Security Compliance Auditor: Controleert en evalueert de naleving van beveiligingsnormen binnen organisaties.
 28. Web Application Security Analyst: Beoordeelt en verbetert de beveiliging van webtoepassingen tegen kwetsbaarheden zoals XSS en SQL-injectie.
 29. Industrial Control Systems (ICS) Security Analyst: Beveiligt systemen die industriële processen beheren, zoals SCADA-systemen.
 30. Risk Analyst: Evalueert en beheert cybersecurity-risico’s om strategieën voor risicovermindering te ontwikkelen.
 31. Cloud Security Architect: Ontwerpt beveiligingsarchitecturen voor cloudomgevingen met de nadruk op data-integriteit en privacy.
 32. Wireless Penetration Tester: Voert penetratietesten uit op draadloze netwerken om zwakke punten te identificeren.
 33. Threat Intelligence Analyst: Verzamelt en analyseert informatie over actuele en potentiële beveiligingsdreigingen.
 34. Disaster Recovery Specialist: Ontwikkelt en implementeert plannen om systemen te herstellen na een cyberaanval of ramp.
 35. Security Governance Manager: Beheert en handhaaft beveiligingsbeleid en -procedures binnen organisaties.
 36. Privacy Officer/Data Protection Officer: Zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de privacywetten en -regelgeving.
 37. Mobile Application Security Analyst: Beveiligt mobiele apps tegen beveiligingsrisico’s en malware.
 38. Security Automation Engineer: Automatiseert beveiligingstaken en -processen om snelle reactie op dreigingen mogelijk te maken.
 39. Security Operations Manager: Coördineert en beheert het dagelijkse werk van een SOC-team.
 40. Security Awareness Trainer: Biedt trainingen en workshops om bewustzijn over cybersecurity bij medewerkers te vergroten.
 41. IoT Penetration Tester: Voert penetratietesten uit op IoT-apparaten en -netwerken om kwetsbaarheden bloot te leggen.
 42. Reverse Engineer: Analyseert kwaadaardige software om te begrijpen hoe deze werkt en hoe deze kan worden bestreden.
 43. Medical Device Security Specialist: Beveiligt medische apparaten tegen cyberdreigingen om patiëntveiligheid te waarborgen.
 44. Cybersecurity Attorney: Biedt juridisch advies over cyberwetgeving en regelgeving en vertegenwoordigt cliënten in cybersecurity-zaken.
 45. Cryptography Engineer: Ontwikkelt en implementeert cryptografische oplossingen voor gegevensbescherming.
 46. Secure Code Reviewer: Beoordeelt programmeercode op kwetsbaarheden en adviseert over beveiligingsverbeteringen.
 47. Cloud Compliance Auditor: Controleert of cloudserviceproviders voldoen aan beveiligingsnormen en nalevingsvereisten.
 48. Artificial Intelligence (AI) Security Specialist: Beveiligt AI-systemen tegen aanvallen en manipulatie van algoritmen.
 49. Firmware Security Analyst: Beveiligt embedded systemen en firmware tegen beveiligingsrisico’s.
 50. Satellite Network Security Engineer: Beveiligt communicatienetwerken van satellieten tegen cyberaanvallen.